TPCN Phụ Bì Khang đã được nghiên cứu khoa học và khẳng định hiệu quả tại các bệnh viện

*****************

1.Bệnh viện Da liễu TP.HCM

nghien-cuu-lam-sang-hcm.webp

2. Trường Đại học Y Hà Nội

nghien-cuu-lam-sang-dai-hoc-y.webp

3. Bệnh viện Da liễu Trung ương

ket-qua-nghien-cuu-lam-sang-da-lieu-tw.webp

CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH GHI NHẬN HIỆU QUẢ CỦA PHỤ BÌ KHANG TRONG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN MỀ ĐAY MẨN NGỨA TÁI PHÁT